Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Tác giả : Đức Thái Thượng Lão Quân

Thể loại : Tôn giáo

Đã nghe : 355

Đọc trên điện thoại

Nghe Thái Thượng Cảm Ứng Thiên trên điện thoại
  • 1. PHẦN 01. PHIÊN ÂMThái Thượng Cảm Ứng Thiên
  • 2. PHẦN 02A. CHÚ GIẢIThái Thượng Cảm Ứng Thiên
  • 3. PHẦN 02B. CHÚ GIẢIThái Thượng Cảm Ứng Thiên
  • 4. PHẦN 02C. CHÚ GIẢIThái Thượng Cảm Ứng Thiên
  • 5. PHẦN 02D. CHÚ GIẢIThái Thượng Cảm Ứng Thiên
  • 6. PHẦN 02E. CHÚ GIẢIThái Thượng Cảm Ứng Thiên
  • 7. Phần 03(Hết). CẢM ỨNG THIÊN, HIỆU NGHIỆM LỤCThái Thượng Cảm Ứng Thiên

Giới thiệu

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một quyển sách khuyến thiện tốt nhất trong kho tàng kinh điển của Đạo gia, được Ngài Đại Sư Ấn Quang hết sức tán thán. Đại Sư Ấn Quang một đời cung kính ấn tống Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ước khoảng có hơn ba triệu bản. Hơn nữa, Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Lão Pháp sư Tịnh Không cũng đều khích lệ người đời “khuyến đọc, khuyến hành, khuyến in, khuyến giảng”.

Quyển sách này cùng với Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là ba căn bản của Nho – Thích – Đạo, bất luận là ai cũng phải từ ba căn bản này mà học tập vun bồi cội rễ, như thế mới có thể đạt được thành tựu chân thật trong một đời.

Bình luận

Gợi ý