Luân Hồi Du Kí

Luân Hồi Du Kí

Tác giả : Thánh Hiền Đường

Thể loại : Tôn giáo

Đã nghe : 748

Đọc trên điện thoại

Nghe Luân Hồi Du Kí trên điện thoại
 • Hồi 00Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 01,02,03Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 04,05Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 06,07Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 08,09Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 10,11Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 12,13Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 14Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 15,16Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 17,18Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 19Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 20,21Luân Hồi Du Kí
 • Hồi 22Luân Hồi Du Kí
 • Phụ Lục ALuân Hồi Du Kí
 • Phụ Lục BLuân Hồi Du Kí

Giới thiệu

Ngọc Chỉ ban cho Thánh Đức Đường Một pho sách quý phước âm dương Thiên đàng địa ngục từng qua lại Cứu hết muôn loài Phật xót thương. Người vật đều là kiếp chúng sinh Giúp nhau tránh nạn tỏ thâm tình Chó thường trung nghĩa cùng gia chủ Gà báo rạng đông dạ chí thành.

Bình luận

Gợi ý

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Đức Thái Thượng Lão Quân

101 Câu Chuyện Thiền

Tống Kinh Điển

Kinh Duy Ma Cật

Đoàn Trung Còn