Trinh Thám Trang 1

Tội Phạm IQ Thấp

Tử Kim Trần

Tam Giác Vàng Ma Quỷ

Maurice Leblanc

Con Mèo Đen

Chưa rõ

Sông Ngầm

Lôi Mễ

Bí Ẩn Quân Hậu Đen

Arturo Pérez-Reverte

Tứ Bình Phong

Robert van Gulik

Nhân Chứng Câm

Agatha Christie