Kinh Duy Ma Cật

Kinh Duy Ma Cật

Tác giả : Đoàn Trung Còn

Thể loại : Tôn giáo

Đã nghe : 594

Đọc trên điện thoại

Nghe Kinh Duy Ma Cật trên điện thoại
 • 1. GIỚI THIỆUKinh Duy Ma Cật
 • 2. CHƯƠNG 01. PHẨM PHẬT QUỐC- CÕI NƯỚC PHẬTKinh Duy Ma Cật
 • 3. CHƯƠNG 02A. PHẨM PHƯƠNG TIỆNKinh Duy Ma Cật
 • 4. CHƯƠNG 02B. PHẨM PHƯƠNG TIỆNKinh Duy Ma Cật
 • 5. CHƯƠNG 03A. PHẨM ĐỆ TỪ-HOÀNG THANH VĂNKinh Duy Ma Cật
 • 6. CHƯƠNG 03B. TÔN GIẢ ĐẠI CA DIẾPKinh Duy Ma Cật
 • 7. CHƯƠNG 03C. TÔN GIẢ PHÚ LÂU NAKinh Duy Ma Cật
 • 8. CHƯƠNG 03D. TÔN GIẢ ƯU BÀ LYKinh Duy Ma Cật
 • 9. CHƯƠNG 03E. TÔN GIẢ LA HẦU LAKinh Duy Ma Cật
 • 10. CHƯƠNG 03G. TÔN GIẢ A NANKinh Duy Ma Cật
 • 11. CHƯƠNG 04A. PHẨM NỒ TÁTKinh Duy Ma Cật
 • 12. CHƯƠNG 04B. QUANG NGHIÊM ĐỒNG TỬKinh Duy Ma Cật
 • 13. CHƯƠNG 04C. BỒ TÁT TRÌ THẾKinh Duy Ma Cật
 • 14. CHƯƠNG 05, PHẨM VĂN THÙ BỒ TÁT THĂM BỆNHKinh Duy Ma Cật
 • 15. CHƯƠNG 06A. PHẨM BẤT TƯ NGHÌKinh Duy Ma Cật
 • 16. CHƯƠNG 06B. PHẨM BẤT TƯ NGHÌKinh Duy Ma Cật
 • 17. CHƯƠNG 07. PHẨM QUÁN CHÚNG SINHKinh Duy Ma Cật
 • 18. CHƯƠNG 08. PHẨM PHẬT ĐẠO, CON ĐƯỜNG PHẬTKinh Duy Ma Cật
 • 19. CHƯƠNG 09A. PHẨM CHÚNG NHẬP PHÁP MÔN KHÔNG HAI-NGUYÊN LÍ BẤT NHỊKinh Duy Ma Cật
 • 20. CHƯƠNG 09B. PHẨM CHÚNG NHẬP PHÁP MÔN KHÔNG HAI-NGUYÊN LÍ BẤT NHỊKinh Duy Ma Cật
 • 21. CHƯƠNG 10. PHẬT HƯƠNG TÍCHKinh Duy Ma Cật
 • 22. CHƯƠNG 11. PHẨM HẠNH BỒ TÁTKinh Duy Ma Cật
 • 23. CHƯƠNG 12. PHẨM THẤY PHẬT A SÚCKinh Duy Ma Cật
 • 24. CHƯƠNG 13. CŨNG DƯỜNG PHÁPKinh Duy Ma Cật
 • 25. CHƯƠNG 14. PHẨM CHÚC LỤYKinh Duy Ma Cật

Giới thiệu

Kinh Duy Ma Cật là một trong những bộ kinh được phổ biến khá rộng rãi trong giới học Phật, nhất là Phật giáo Đại thừa. Điều này một phần lớn cũng nhờ công lao của các vị tiền bối đã sớm chuyển dịch và giới thiệu kinh này bằng tiếng Việt. Trong số những người làm công việc này từ rất sớm, phải nhắc đến cố học giả Đoàn Trung Còn.

Gần đây, trong nỗ lực bảo tồn và phát huy những công trình của người đi trước, tác giả đã lần lượt hiệu đính, bổ sung, chữa chữa hoàn thiện nhiều công trình trước đây của học giả Đoàn Trung Còn, trong số đó có Kinh Duy Ma Cật đã được dịch lại trên cơ sở tham khảo bản dịch cũ và bổ sung các chủ giải, đồng thời giới thiệu cả nguyên tác Hán văn để phục vụ mục đích tham khảo.

Bình luận

Gợi ý

Ngọc Hạp Thông Thư

Hứa Chân Quân

Con Đường Hồi Giáo

Nguyễn Phương Mai

Luân Hồi Du Kí

Thánh Hiền Đường