Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú

Tác giả : Kinh Phật

Thể loại : Tôn giáo

Đã nghe : 35

Đọc trên điện thoại

Nghe Kinh Pháp Cú trên điện thoại
 • Phẩm song yếuKinh Pháp Cú
 • Phẩm Không Phóng DậtKinh Pháp Cú
 • Phẩm TâmKinh Pháp Cú
 • Phẩm Hoa (Puppha)Kinh Pháp Cú
 • Phẩm Kẻ NguKinh Pháp Cú
 • Phẩm Hiền TríKinh Pháp Cú
 • Phẩm A-La-HánKinh Pháp Cú
 • Phẩm NgànKinh Pháp Cú
 • Phẩm ÁcKinh Pháp Cú
 • Phẩm Hình PhạtKinh Pháp Cú
 • Phẩm GiàKinh Pháp Cú
 • Phẩm Tự NgãKinh Pháp Cú
 • Phẩm Thế GianKinh Pháp Cú
 • Phẩm Phật ÐàKinh Pháp Cú
 • Phẩm An LạcKinh Pháp Cú
 • Phẩm Hỷ ÁiKinh Pháp Cú
 • Phẩm Phẫn NộKinh Pháp Cú
 • Phẩm Cấu UếKinh Pháp Cú
 • Phẩm Pháp TrụKinh Pháp Cú
 • Phẩm ÐạoKinh Pháp Cú
 • Phẩm Tạp LụcKinh Pháp Cú
 • Phẩm Ðịa NgụcKinh Pháp Cú
 • Phẩm VoiKinh Pháp Cú
 • Phẩm Tham ÁiKinh Pháp Cú
 • Phẩm Tỷ KheoKinh Pháp Cú
 • Phẩm Bà-La-MônKinh Pháp Cú

Giới thiệu

Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu trong Kinh này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài.

Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của Đạo Phật.

Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của Đức Phật sắp xếp thành 423 bài “kệ”, chia ra làm 26 “phẩm” và tụng đọc trong Ðại Hội Kết Tập Kinh Ðiển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt.

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên Kinh Pháp Cú còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy“.

Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Ðọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.

Trích :
213.
Ái luyến sinh sầu ưu.
Ái luyến sinh sợ hãi.
Ai giải thoát ái luyến
Không sầu, đâu sợ hãi?”

Bình luận

Gợi ý

Địa Ngục Du Ký

Thánh Hiền Đường

Kinh Duy Ma Cật

Đoàn Trung Còn

Ngọc Hạp Thông Thư

Hứa Chân Quân