Con Đầm Pích

Con Đầm Pích

Tác giả : Alexander Pushkin

Thể loại : Văn Học Nước Ngoài

Đã nghe : 798

Đọc trên điện thoại

Nghe Con Đầm Pích trên điện thoại
  • 1. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 2. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 3. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 4. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 5. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 6. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 7. Con Đầm BíchCon Đầm Pích
  • 8. Con Đầm Bích (Hết)Con Đầm Pích

Giới thiệu

Con đầm pích là một truyện vừa với các yếu tố thần bí của đại thi hào Aleksandr S.Pushkin, ra đời năm 1834. Trong số tất cả những tác phẩm văn xuôi của Pushkin, Con đầm Pich có một vị trí đặc biệt. Truyện ngắn không chỉ phản ánh thực tại một cách sâu sắc mà còn có ý nghĩa dự báo lớn lao về cuộc khủng hoảng tinh thần của con người trong xã hội đồng tiền hiện đại.

A.S.Pushkin viết tác phẩm ở làng Boldino vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm 1833. Có chứng cớ cho biết thoạt đầu Pushkin dự định đặt tên cho truyện là Phát đạn giả. P.V.Nasakin, người mà Pushkin đọc cho nghe Con đầm pích đã kể lại rằng "cốt truyện không phải bịa ra". Bà Bá tước - đó chính là Natalia Golitsyna (1741 - 1837), mẹ của viên Thống đốc Moskva Dmitry Golitsyn; và quả thật cuộc sống ở Paris hệt như Pushkin mô tả.

Ngày 7 tháng 4 năm 1834, A.S.Pushkin ghi trong nhật ký: "Con đầm pích" của tôi được hâm mộ. Bọn con bạc đua nhau đặt con ba, con bảy với con xì. Ở trong triều người ta nhận ra sự giống nhau giữa nữ Bá tước già và nữ Công tước N.P.Golitsyna, hình như họ không bực tức...

Bình luận

Gợi ý