Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc

Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc

Tác giả : Michael Maloney

Thể loại : Văn Học Nước Ngoài

Đã nghe : 854

Đọc trên điện thoại

Nghe Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc trên điện thoại
 • 1. Chương 00Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 2. Chương 01 02Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 3. Chương 03 04Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 4. Chương 05 06Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 5. Chương 07Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 6. Chương 08Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 7. Chương 0910Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 8. Chương 11Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 9. Chương 12 13Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 10. Chương 14Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc
 • 11. Chương 15 16 17Hướng Dẫn Đầu Tư Vàng Và Bạc

Giới thiệu

Xuyên suốt qua các thời kỳ, đã có nhiều thứ được sử dụng như tiền tệ với vai trò phương tiện thanh toán: gia súc, ngũ cốc, gia vị, vỏ sò, hạt cườm, và giờ là (tiền) giấy. Tuy nhiên chỉ có hai thứ mới thực sự là tiền mà thôi: đó là vàng và bạc. Khi tiền giấy trở nên thừa mứa và bị mất giá trị, người ta luôn quay về với những kim loại quý. Vào những lúc như thế vẫn luôn diễn ra một quá trình chuyển giao tài sản cực lớn. Và liệu những tài sản đó sẽ được chuyển giao cho bạn hay cho người khác? Điều này không hề nằm ngoài quyền năng điều khiển của bạn đâu.

Bình luận

Gợi ý