68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ

68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ

Tác giả : Lê Nhất Phương Hồng

Thể loại : Làm cha mẹ

Đã nghe : 9048

Đọc trên điện thoại

Nghe 68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ trên điện thoại
 • Lời nói đầu68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 968 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1068 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 1968 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2068 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 2968 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3068 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 3968 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4068 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 4968 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5068 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 5968 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6068 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6168 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6268 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6368 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6468 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6568 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6668 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6768 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phần 6868 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ
 • Phụ Lục68 Ngộ Nhận Và Giác Ngộ Về Nuôi Con Sữa Mẹ

Giới thiệu

Nuôi con bằng sữa mẹ là bản năng của loài người, thế nhưng ngày nay với sự ra đời và phát triển ồ ạt của sữa công thức, việc này lại gặp nhiều khó khăn. Khi đứa con chào đời các bà mẹ trẻ vẫn thường băn khoăn về các vấn đề như sữa ít - nhiều, loãng - đặc, nóng - mát, đủ chất - thiếu chất, mẹ ốm thì sữa có tốt không, con bú có làm hỏng ngực mẹ… Tổ chức Y tế Thế giới nhận định: 98% bà mẹ có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Những ai ít sữa đều có cách để đáp ứng đủ cho con, không cần đến sữa công thức

Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng đã tiến hành công trình nghiên cứu khoa học nuôi con sữa mẹ. Qua quá trình nghiên cứu và từ thực tế tư vấn tại tại cộng đồng Việt Nam, đã nhận diện 68 ngộ nhận phổ biến. Bằng những khái niệm mới, kiến thức cập nhật và chuẩn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Nuôi con bằng sữa mẹ Thế giới tác giả đã giải tỏa những ngộ nhận và đưa ra các giải pháp thực tế nhất. Với cách trình bày vấn đề khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng 68 Ngộ nhận & Giác ngộ về Nuôi con sữa mẹ - sai và khó, đúng và dễ nên là sách gối đầu giường với mỗi bà mẹ nuôi con trong những năm đầu.

Bình luận

Gợi ý