Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)

Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Thể loại : Thiếu Nhi

Đã nghe : 629

Đọc trên điện thoại

Nghe Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2) trên điện thoại
  • Moricz ZsigmondTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)
  • HemingwayTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)
  • KawabataTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)
  • Luigi PirandelloTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)
  • Jack LondonTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)
  • Andrei PlatonovTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)
  • SienkiewiczTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 2)

Giới thiệu

Trong tập 2 này có các truyện của các nhà văn :

1. Moricz Zsigmond

2. Hemingway

3. Kawabata

4. Luigi Pirandello

5. Jack London

6. Andrei Platonov

7. Sienkiewicz

Bình luận

Gợi ý