Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)

Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Thể loại : Thiếu Nhi

Đã nghe : 499

Đọc trên điện thoại

Nghe Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1) trên điện thoại
  • H.C AnderssenTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • Rabindranath TagoreTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • Oscar WildeTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • O.HenryTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • J.R.KiplingTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • Lỗ TấnTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • Gianni RodariTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • Victor HugoTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)
  • G.De MaupassantTuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi (tập 1)

Giới thiệu

Trong tập này có các truyện của các nhà văn :

1. H.C Anderssen

2. Rabindranath Tagore

3. Oscar Wilde

4. O.Henry

5. J.R.Kipling

6. Lỗ Tấn

7. Gianni Rodari

8. Victor Hugo

9. G.De Maupassant

Bình luận

Gợi ý