Truyện Cổ Nhật Bản

Truyện Cổ Nhật Bản

Tác giả : Văn Hòa

Thể loại : Thiếu Nhi

Đã nghe : 775

Đọc trên điện thoại

Nghe Truyện Cổ Nhật Bản trên điện thoại
  • Những cuộn kinh linh ứngTruyện Cổ Nhật Bản
  • Vị thần của dân nghèoTruyện Cổ Nhật Bản
  • Thiên đàng của mèoTruyện Cổ Nhật Bản
  • Cây dẻ trả ơnTruyện Cổ Nhật Bản
  • Lấy oán trả ơnTruyện Cổ Nhật Bản
  • Lòng biết ơn của con cáoTruyện Cổ Nhật Bản
  • Lông mi của chó sóiTruyện Cổ Nhật Bản
  • Ông già làm cây nở hoaTruyện Cổ Nhật Bản

Giới thiệu

Tổng hợp các truyện cổ của Nhật bản dành cho thiếu nhi:

bao gồm các truyện :

-  Những cuộn kinh linh ứng

-  Vị thần của dân nghèo

- Thiên đàng của Mèo

- Cây Dẻ trả ơn

- Lấy oán trả ơn

- Lòng biết ơn của con Cáo

- Lông mi của Chó Sói

- Ông già làm cây nở hoa

...

Bình luận

Gợi ý