Khơi Mở Tiềm Năng Của Bạn

Khơi Mở Tiềm Năng Của Bạn

Tác giả : Lucia Capacchione, Peggy Van Pelt

Thể loại : Phát Triển Bản Thân

Đã nghe : 419

Đọc trên điện thoại

Nghe Khơi Mở Tiềm Năng Của Bạn trên điện thoại
  • 1. Lời Nói ĐầuKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 2. Chương 01 Khơi Dậy Tài NăngKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 3. Chương 02 Chấp Nhận Tài NăngKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 4. Chương 03 Khai Thác Tài NăngKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 5. Chương 04 Tài Năng Và Nhu CầuKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 6. Chương 05 Thể Hiện Tài NăngKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 7. Chương 06 Chịu Trách Nhiệm Về Tài NăngKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn
  • 8. Chương 07 (Hết) Tiếp Thị Tài NăngKhơi Mở Tiềm Năng Của Bạn

Giới thiệu

Chúng ta thường sử dụng từ “tài năng” khi nói về những người nổi tiếng trong khoa học, nghệ thuật, thể thao, kinh doanh,... Hơn thế nữa, phần đông chúng ta cho rằng theo đuổi những hình mẫu được giới truyền thông đưa tin hằng ngày, hay trở thành những người của công chúng như ca sĩ, diễn viên, cầu thủ... mới là thể hiện tài năng, nên đã bỏ qua điều quan trọng nhất là trong bất cứ ai cũng có vô số tiềm năng chưa được phát hiện và khai thác.

Cuốn sách này không chỉ nhằm thay đổi cách suy nghĩ, mà còn giúp bạn vận dụng những kiến thức và phương cách hữu hiệu để biến những tiềm năng của mình thành tài năng đích thực, phát huy các phẩm chất cá nhân để dẫn đến thành công trong sự nghiệp.

Bình luận

Gợi ý