Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Đổng Chi

Thể loại : Thiếu Nhi

Đã nghe : 5527

Đọc trên điện thoại

Nghe Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam trên điện thoại
 • 1. SỰ TÍCH DƯA HẤUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 2. SỰ TÍCH TRẦU, CAU VÀ VÔIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 3. SỰ TÍCH TRÁI SẦU RIÊNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 4. SỰ TÍCH CÂY HUYẾT DỤKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 5. SỰ TÍCH CHIM HÍT CÔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 6. SỰ TÍCH CHIM TU HÚKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 7. SỰ TÍCH CHIM QUỐCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 8. SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI- CỘTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 9. SỰ TÍCH CHIM ĐA ĐAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 10. SỰ TÍCH CON NHÁIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 11. SỰ TÍCH CON MUỖIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 12. SỰ TÍCH CON KHỈKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 13. SỰ TÍCH CÁ HEKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 14. SỰ TÍCH CON SAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 15. SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 16. GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUẠ VÀ BỘ LÔNG CÔNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 17. GỐC TÍCH TIẾNG KÊU CỦA VẠC, CỘC, DỦ DỈ, ĐA ĐA VÀ CHUỘTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 18. GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRÂUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 19. SỰ TÍCH CÁI CHÂN SAU CON CHÓKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 20. SỰ TÍCH CÁI CHỔIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 21. SỰ TÍCH ÔNG ĐẦU RAUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 22. SỰ TÍCH ÔNG BÌNH VÔIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 23. SỰ TÍCH CÂY NÊU NGÀY TẾTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 24. GỐC TÍCH BÁNH CHƯNG VÀ BÁNH DẦYKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 25. GỐC TÍCH RUỘNG THÁC ĐAO HAY LÀ TRUYỆN LÊ PHỤNG HIỂUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 26. SỰ TÍCH HỒ GƯƠMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 27. SỰ TÍCH HỒ BA-BỂKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 28. SỰ TÍCH ĐẦM NHẤT-DẠ VÀ BÃI TỰ-NHIÊNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 29. SỰ TÍCH ĐẦM MỰCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 30. SỰ TÍCH SÔNG NHÀ-BÈ HAY LÀ TRUYỆN THỦ HUỒNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 31. TẠI SAO SÔNG TÔ-LỊCH VÀ SÔNG THIÊN-PHÙ HẸP LẠI?Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 32. SỰ TÍCH ĐÁ VỌNG PHUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 33. SỰ TÍCH ĐÁ BÀ-RẦUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 34. SỰ TÍCH THÀNH LỒIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 35. SỰ TÍCH NÚI NGŨ-HÀNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 36. THẠCH SÙNG CÒN THIẾU MẺ KHO HAY LÀ SỰ TÍCH CON MỐIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 37. BÒ BÉO BÒ GẦYKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 38. NỮ HÀNH GIÀNH BẠCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 39. LẨY BẨY NHƯ CAO BIỀN DẬY NONKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 40. BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ TRUYỆN THẦY HÍTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 41. ĐỒNG TIỀN VẠN LỊCHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 42. CỦA THIÊN TRẢ ĐỊAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 43. NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI, KHỐI TÌNH MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI CHƯA TANKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 44. NỢ NHƯ CHÚA CHỔMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 45. HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 46. SINH CON RỒI MỚI SINH CHA SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 47. CON VỢ KHÔN LẤY THẰNG CHỒNG DẠI NHƯ BÔNG HOA LÀI CẮM BÃI CỨT TRÂUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 48. CỨU VẬT VẬT TRẢ ÂN CỨU NHÂN NHÂN TRẢ OÁNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 49. ĐỨA CON TRỜI ĐÁNH HAY LÀ TRUYỆN TIẾC GÀ CHÔN MẸKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 50. GIẾT CHÓ KHUYÊN CHỒNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 51. CHA MẸ NUÔI CON BỂ HỒ LAI LÁNG CON NUÔI CHA MẸ KỂ THÁNG KỂ NGÀYKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 52. CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 53. DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 54. CÁI KIẾN MÀY KIỆN CỦ KHOAIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 55. VẬN KHỨ HOÀI SƠN NĂNG TRÍ TỬ, THỜI LAI BẠCH THỦY KHẢ THÔI SINHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 56. TRINH PHỤ HAI CHỒNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 57. KIỆN NGÀNH ĐAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 58. TO ĐẦU MÀ DẠI, NHỎ DÁI MÀ KHÔNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 59. NHÂN THAM TÀI NHI TỬ, ĐIỂU THAM THỰC NHI VONGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 60. NÓI DỐI NHƯ CUỘIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 61. CỦA TRỜI TRỜI LẠI LẤY ĐI GIƯƠNG ĐÔI MẮT ẾCH LÀM CHI ĐƯỢC TRỜIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 62. HAI ÔNG TƯỚNG ĐÁ RÃIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 63. LÊ NHƯ HỔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 64. CHÀNG LÍAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 65. ANH EM SINH NĂMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 66. BỐN ANH TÀIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 67. KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG HAY LÀ SỰ TÍCH TRÂU VÀNG HỒ TÂYKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 68. THẠCH SANHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 69. ĐẠI VƯƠNG HAI HAY LÀ TRUYỆN GIẾT THUỒNG LUỒNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 70. ÔNG ỒKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 71. ÂM DƯƠNG GIAO CHIẾNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 72. YẾT KIÊUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 73. LÝ ÔNG TRỌNG HAY LÀ SỰ TÍCH THÁNH CHÈMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 74. BẢY GIAO, CHÍN QUỲKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 75. NGƯỜI Ả ĐÀO VỚI GIẶC MINHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 76. BỢM LẠI GẶP BỢM HAY BỢM GIÀ MẮC BẪY CÒ KEKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 77. QUẬN GIÓKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 78. CON MỐI LÀM CHỨNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 79. BÙI CẦM HỔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 80. EM BÉ THÔNG MINHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 81. TRẠNG HIỀNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 82. THẦN GIỮ CỦAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 83. KẺ TRỘM DẠY HỌC TRÒKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 84. CON MỤ LƯỜNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 85. CON SÁO VÀ PHÚ TRƯỞNG GIẢKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 86. CON THỎ, CON GÀ VÀ CON HỔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 87. CON THỎ VÀ CON HỔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 88. MƯU CON THỎKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 89. BỢM GIÀ MẮC BẪY HAY LÀ MƯU TRÍ ĐÀN BÀKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 90. GÁI NGOAN DẠY CHỒNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 91. BÀ LỚN ĐƯỜI ƯƠIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 92. CON CHÓ, CON MÈO VÀ ANH CHÀNG NGHÈO KHỔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 93. NGƯỜI HỌ LIÊU VÀ DIÊM VƯƠNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 94. CỐ GHÉPKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 95. ÔNG NAM CƯỜNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 96. CỐ BUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 97. QUẬN HEKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 98. HẦU TẠOKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 99. LÊ LỢIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 100. LÊ VĂN KHÔIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 101. BA VÀNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 102. HAI NÀNG CÔNG CHÚA NHÀ TRẦNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 103. VỢ BA CAI VÀNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 104. VUA HEOKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 105. NGƯỜI THỢ MỘC NAM-HOAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 106. NGƯỜI ĐẦY TỚ VÀ NGƯỜI ĂN TRỘMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 107. BA CHÀNG THIỆN NGHỆKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 108. CHÀNG NGỐC ĐƯỢC KIỆNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 109. NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ VU OANKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 110. TRA TẤN HÒN ĐÁKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 111. NGUYỄN KHOA ĐĂNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 112. SỢI BẤC TÌM RA THỦ PHẠMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 113. PHÂN XỬ TÀI TÌNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 114. NGƯỜI ĐÀN BÀ MẤT TÍCHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 115. TINH CON CHUỘTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 116. HÀ Ô LÔIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 117. MIẾNG TRẦU KỲ DIỆUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 118. TÚ UYÊNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 119. NỢ DUYÊN TRONG MỘNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 120. TỪ ĐẠO HẠNH HAY SỰ TÍCH THÁNH LÁNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 121. NGƯỜI THỢ ĐÚC VÀ ANH HỌC NGHỀKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 122. SỰ TÍCH ĐÌNH LÀNG ĐA HÒAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 123. CON CHIM KHÁCH MÀU NHIỆMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 124. CÂY TRE TRĂM ĐỐTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 125. NGƯỜI LẤY CÓCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 126. CÂY THUỐC CẢI TỬ HOÀN SINH HAY LÀ SỰ TÍCH THẰNG CUỘI CUNG TRĂNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 127. A. LẤY CHỒNG DÊKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 128. B. LẤY CHỒNG DÊKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 129. NGƯỜI LẤY ẾCHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 130. SỰ TÍCH ĐỘNG TỪ THỨCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 131. NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ BA CON QUỶKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 132. HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BƯỚUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 133. NGƯỜI HÓA DẾKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 134. THÁNH GIÓNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 135. AI MUA HÀNH TÔI HAY LÀ LỌ NƯỚC THẦNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 136. NGƯỜI DÂN NGHÈO VÀ NGỌC HOÀNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 137. SỰ TÍCH CÔNG CHÚA LIỄU HẠNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 138. NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 139. QUAN TRIỀU HAY LÀ CHIẾC ÁO TÀNG HÌNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 140. THỬ THẦN VÀ MIÊU THẦN HAY LÀ SỰ TÍCH CHUỘT VÀ MÈOKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 141. CON CÓC LIẾM NƯỚC MƯAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 142. THẦY CỨU TRÒKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 143. HAI CON CÒ VÀ CON RÙAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 144. CÔ GÁI LẤY CHỒNG HOÀNG TỬKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 145. NGƯỜI DÌ GHẺ ÁC NGHIỆT HAY LÀ SỰ TÍCH CON DẾKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 146. LÀM ƠN HÓA HẠIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 147. HUYỀN QUANGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 148. TIÊU DIỆT MÃNG XÀKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 149. GIÁP HẢIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 150. TAM VÀ TỨKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 151. BÍNH VÀ ĐINHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 152. HÀ RẦM HÀ RẠCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 153. ÔNG GIÀ HỌ LÊKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 154. TẤM CÁMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 155. AO PHẬTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 156. PHẠM NHĨ HAY LÀ SỰ TÍCH ÔNG BA MƯƠIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 157. CON MA BÁO THÙKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 158. RẠCH ĐÙI GIẤU NGỌCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 159. RẮN BÁO OÁNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 160. NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ CON HỔKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 161. SỰ TÍCH ĐỀN CỜNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 162. HOẰNG TÍN HẦUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 163. QUÂN TỬKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 164. CƯỜNG BẠO ĐẠI VƯƠNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 165. MŨI DÀIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 166. BỐN CÔ GÁI MUỐN LẤY CHỒNG HOÀNG TỬKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 167. ÔNG DÀI ÔNG CỘC HAY LÀ SỰ TÍCH THẦN SÔNG KỲ-CÙNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 168. SỰ TÍCH THÁP BÁO ÂNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 169. NÀNG XUÂN HƯƠNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 170. VỤ KIỆN CHÂU CHẤUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 171. BÀ CHÚA ONGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 172. ANH CHÀNG HỌ ĐÀOKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 173. DUYÊN NỢ TÁI SINHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 174. MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY HAY LÀ TRUYỆN NỎ THẦNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 175. CÔ GÁI CON THẦN NƯỚC MÊ CHÀNG ĐÁNH CÁKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 176. QUAN ÂM THỊ KÍNHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 177. NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 178. SỰ TÍCH BÃI ÔNG NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 179. CHIẾC GIÀY THƠMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 180. BÁN TÓC ĐÃI BẠNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 181. TRỌNG NGHĨA KHINH TÀIKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 182. Ả CHỨC CHÀNG NGƯUKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 183. BỐN NGƯỜI BẠNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 184. NGƯỜI CƯỚI MAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 185. VỢ CHÀNG TRƯƠNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 186. SỰ TÍCH KHĂN TANGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 187. NGẬM NGẢI TÌM TRẦM HAY LÀ SỰ TÍCH NÚI MẪU-TỬKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 188. CÁI VẾT ĐỎ TRÊN MÁ CÔNG NƯƠNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 189. CHÀNG NGỐC HỌC KHÔNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 190. PHIÊU LƯU CỦA ANH CHÀNG NGỐC HAY LÀ LÀM THEO VỢ DẶNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 191. THỊT GÀ THUỐC CHỒNGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 192. HÒA THƯỢNG VÀ NGƯỜI THỢ GIÀYKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 193. HAI ANH EM VÀ CON CHÓ ĐÁKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 194. CHÀNG RỂ THONG MANHKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 195. LÀM CHO CÔNG CHÚA NÓI ĐƯỢCKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 196. RỦ NHAU ĐI KIẾM MẬT ONGKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 197. CÔ GÁI LỪA THÀY SÃI, XÃ TRƯỞNG VÀ ÔNG QUAN HUYỆNKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 198. THẦY LANG BẤT ĐẮC DĨKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 199. GIẬN MÀY TAO Ở VỚI AI HAY TRUYỆN PHƯỢNG HOÀNG ĐẤTKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 200. CÁI CHẾT CỦA BỐN ÔNG SƯKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 201. HAI BẢY MƯỜI BAKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 202. A.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 203. B.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 204. C.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 205. D.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 206. A.THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT - NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 207. B.THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT - NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 208. C.THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT - NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 209. D.THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT - NAMKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 210. PHẦN PHỤ LỤC AKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 211. PHẦN PHỤ LỤC BKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 212. PHẦN PHỤ LỤC CKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam
 • 213. PHẦN PHỤ LỤC DKho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam

Giới thiệu

Từ xưa đến nay có người Việt nào lớn lên mà không đôi lần được nghe bà, nghe mẹ thủ thỉ bên tai những câu chuyện cổ tích diệu kì. Và cũng từ thế giới ấy chúng ta lớn dần lên, tâm hồn xao xuyến bao điều về cái Đẹp, cái Thiện của dân tộc mình. Ngày nay, các câu chuyện truyền miệng ấy đã được in thành các tuyển tập đẹp và lung linh sắc màu hơn để trẻ nhỏ dễ dàng hình dung và cảm nhận. Nhằm giúp các em thêm yêu, thêm hiểu và thấm thía cái đẹp, cái hay của các câu chuyện dân gian ấy.

Bình luận

Gợi ý