Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ

Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ

Tác giả : Phan Huy Hồng

Thể loại : Kinh tế

Đã nghe : 1083

Đọc trên điện thoại

Nghe Giáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ trên điện thoại
 • 1. Chương 1: Nhập mônGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 2. Hoạt động thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 3. Áp dụng Điều ước quốc tế, luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tếGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 4. Chương 2: Hoạt động mua bán hàng hóaGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 5. Địa điểm giao nhận hàng hóaGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 6. Chuyển rủi roGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 7. Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóaGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 8. Chương 3: Hoạt động cung ứng dịch vụGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 9. Một số hoạt động thương mại dịch vụ cụ thểGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 10. Dịch vụ giám định thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 11. Chương 4: Các hoạt động trung gian thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 12. Các hoạt động trung gian thương mại theo pháp luật thương mại Việt NamGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 13. Ủy thác mua bán hàng hóaGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 14. Chương 5: Một số hoạt động thương mại khácGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 15. Đấu thầu hàng hóa, dịch vụGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 16. Nhượng quyền thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 17. Chương 6: Hoạt động xúc tiến thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 18. Quảng cáo thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 19. Chương 7: Chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mạiGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 20. Phạt vi phạmGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ
 • 21. Đình chỉ thực hiện hợp đồngGiáo Trình Pháp Luật Về Thương Mại Hàng Hóa Và Dịch Vụ

Giới thiệu

Giáo trình này không thay thế việc nghe giảng, tham gia thảo luận trên lớp và nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan, nhưng là công cụ hỗ trợ quan trọng cho việc tiếp thu kiến thức trên lớp cũng như việc tự nghiên cứu. Cuốn giáo trình dẫn dắt các bạn đến với những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại, trước hết bằng các nội dung có tính nhập môn, tiếp đó là các nội dung cơ bản về các hoạt động thương mại cụ thể được quy định trong Luật Thương mại 2005 và cuối cùng là các nội dung về chế tài và khiếu nại trong hoạt động thương mại.

Cuốn giáo trình có khả năng giúp giảm thời lượng trình bày các nội dung lý thuyết trên giảng đường, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung thực hành dưới hình thức nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống. Việc nghiên cứu và thảo luận các bài tập tình huống dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, mục đích và nội hàm của các quy định pháp luật, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các bạn rèn luyện kỹ năng áp dụng pháp luật và thực hành nghề luật từ nhiều góc độ khác nhau như luật sư, thẩm phán, chuyên viên pháp lý doanh.

Bình luận

Gợi ý