Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái

Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái

Tác giả : Tri Thức Việt

Thể loại : Kinh tế

Đã nghe : 771

Đọc trên điện thoại

Nghe Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái trên điện thoại
  • 1. Chương 01Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 2. Chương 02Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 3. Chương 03ABí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 4. Chương 03BBí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 5. Chương 04ABí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 6. Chương 04BBí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 7. Chương 5Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 8. Chương 06Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái
  • 9. Chương 07 (Hết)Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái

Giới thiệu

Có lẽ bạn đã từng nghe nói: Khi một ông chủ ngân hàng lớn người Do Thái “ho hắng” một tiếng, toàn bộ các ngân hàng trên thế giới sẽ bị “cảm cúm” ngay; hay: Năm tập đoàn tài chính lớn của người Do Thái liên hợp lại có thể khống chế toàn bộ thị trường vàng thế giới.

Không phải vô cớ mà người Do Thái được ca tụng như vậy. Hơn 2.000 năm sống phiêu bạt khắp nơi, người Do Thái đã tích lũy cho mình rất nhiều tri thức về thương trường thế giới.

Họ nổi tiếng thế giới với tài kinh doanh, luôn tuân thủ pháp luật nhưng cũng sẵn sàng lách luật, luôn giữ chữ tín và đề cao trí tuệ trong kinh.

Tất cả được hệ thống hóa thành bí quyết kinh doanh của người Do Thái, giúp họ được đánh giá là “thương nhân số một thế giới”.

Bình luận

Gợi ý