Không Ai Tắm Hai Lần Trên Một Dòng Sông

Không Ai Tắm Hai Lần Trên Một Dòng Sông

Tác giả : Tâm Sự Kinh Doanh

Thể loại : Kinh tế

Đã nghe : 97

Đọc trên điện thoại

Nghe Không Ai Tắm Hai Lần Trên Một Dòng Sông trên điện thoại
  • Không Ai Tắm Hai Lần Trên Một Dòng SôngKhông Ai Tắm Hai Lần Trên Một Dòng Sông

Giới thiệu

Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông là một luận điểm nổi tiếng của nhà triết học cổ đại người Hy Lạp là Heraclitus (khoảng 535 TCN – 475 TCN), ý nghĩa luận điểm này là Mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng, thế giới như một dòng chảy, cứ trôi đi mãi. Đây là Tư tưởng về sự vận động biến đổi của sự vật (dòng chảy phổ biến).

Bình luận

Gợi ý