Gương Sáng Người Xuất Gia

Gương Sáng Người Xuất Gia

Tác giả : Liên Trì

Thể loại : Tôn giáo

Đã nghe : 688

Đọc trên điện thoại

Nghe Gương Sáng Người Xuất Gia trên điện thoại
  • Phần 1Gương Sáng Người Xuất Gia
  • Phần 2Gương Sáng Người Xuất Gia
  • Phần 3Gương Sáng Người Xuất Gia
  • Phần 4Gương Sáng Người Xuất Gia

Giới thiệu

Đặc biệt, sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức tự tẩm xăng ướt mấy lớp cà sa, ngồi kiết già ở giữa ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám), châm lửa tự thiêu vào ngày 11-6-1963 đã trở thành động lực tinh thần to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh nổi dậy của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thêm mạnh mẽ.

Bình luận

Gợi ý

Tu Trong Công Việc

Thích Thánh Nghiêm

101 Câu Chuyện Thiền

Tống Kinh Điển