Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả : Trần Đại Sỹ

Thể loại : Lịch Sử

Đã nghe : 639

Đọc trên điện thoại

Nghe Động Đình Hồ Ngoại Sử trên điện thoại
 • HỒI 41Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 42Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 43Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 44Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 45Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 46Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 47Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 48Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 49Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 50Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 51Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 52Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 53Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 54Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 55Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 56Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 57Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 58Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 59Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 60Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 61Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 62Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 63Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 64Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 65Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 66Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 67Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 68Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 69Động Đình Hồ Ngoại Sử
 • HỒI 70Động Đình Hồ Ngoại Sử

Giới thiệu

Động Đình Hồ ngoại sử là một trong những tác phẩm của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Động Đình Hồ ngoại sử là phần sau của truyện Anh hùng Lĩnh Nam, và là phần trước của truyện Cẩm Khê di hận.

Nghiêm Sơn cho các đạo binh lên đường được ba ngày thì có ngựa lưu tinh báo rằng Triệu Anh-Vũ đã cho binh vượt Thiên-sơn. Đào Kỳ và toàn quân chiếm được Độ-khẩu. Tại bản doanh còn Nam-hải nữ hiệp, Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh, Lương Hồng-Châu với đạo binh Nam-hải. Vương nói với Nam-hải nữ hiệp...

Liệu mọi sự việc có đơn giản, là câu chuyện kể lại nhưng mang ý nghĩa khiến ta phải suy ngẫm, khiến ta phải băn khoăn. Liệu truyện còn gì hấp dẫn, hãy đón đọc để biết được.

Bình luận

Gợi ý