Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại

Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại

Tác giả : Phan Trung Nghĩa

Thể loại : Lịch Sử

Đã nghe : 567

Đọc trên điện thoại

Nghe Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại trên điện thoại
 • Phần 1Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 2Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 3Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 4Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 5Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 6Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 7Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 8Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 9Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 10Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 11Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 12Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 13Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 14Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 15Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 16Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 17Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 18Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 19Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
 • Phần 20Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại

Giới thiệu

Tập sách Công tử Bạc Liêu – Sự thật và giai thoại gồm 230 câu chuyện do nhà báo Phan Trung Nghĩa sưu tầm, biên soạn, NXB Trẻ ấn hành. Theo tác giả, Công tử Bạc Liêu sinh trong gia đình có bảy người con, ông là người thứ ba, sinh ngày 22/6/1900 và mất năm 1973. Ông còn được gọi là “Hắc công tử từ nước da ngăm đen của ông và để phân biệt, đối xứng với Bạch Công Tử (ở Tiền Giang)… Nếu như trong mắt giới giang hồ tứ chiếng, Ba Huy là một người "ngon" nhất Nam bộ, thì trong mắt người Pháp, Huy được nể trọng vì có vợ đầm và mướn người Pháp làm công cho mình. Tính Ba Huy vị tha và coi tiền như rơm như rác. Lúc cuối đời tài chính suy kiệt, Ba Huy từ Sài Gòn về Bạc Liêu bán một dãy phố lầu cuối cùng...

Bình luận

Gợi ý