101 Câu Chuyện Thiền

101 Câu Chuyện Thiền

Tác giả : Tống Kinh Điển

Thể loại : Tôn giáo

Đã nghe : 1538

Đọc trên điện thoại

Nghe 101 Câu Chuyện Thiền trên điện thoại
  • Phần 1101 Câu Chuyện Thiền
  • Phần 2101 Câu Chuyện Thiền
  • Phần 3101 Câu Chuyện Thiền
  • Phần 4101 Câu Chuyện Thiền
  • Phần 5 (hết)101 Câu Chuyện Thiền

Giới thiệu

101 Câu Chuyện Thiền (101 Zen Stories): đã được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Ðôn, và David McKay Company, Philadelphia. Những mẫu chuyện này đã được chuyển sang Anh ngữ từ một cuốn sách gọi là Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand: Góp nhặt Cát Ðá), viết vào cuối thế kỷ 13 bởi một Thiền sư Nhật tên là Muju (Vô Trú), và những giai thoại của các vị Thiền tăng lượm lặt từ nhiều sách đã ấn hành tại Nhật vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những câu chuyện này kể lại sự chứng ngộ của các vị Thiền sư Trung hoa và Nhật bản. Các ngài đã giảng dạy Thiền hơn 500 năm qua. 

Bình luận

Gợi ý